image banner
CÔNG AN XÃ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Sô Mai Độ
Chức danh:Trung tá, Trưởng Công an xã
Điện thoại:0982462498
Email:somaido@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn