image banner
VĂN HÒA XÃ HỘI
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Sô Hờ Nguyệt
Chức danh:Công chức VHTT (TBXH)
Điện thoại:0386694768
Email:sohonguyet@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn