image banner
VĂN PHÒNG -THỐNG KÊ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Sô Thị Hương
Chức danh:Văn phòng – Thống kê
Điện thoại:0886814561
Email:sothihuong@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn