image banner
XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
La Văn Minh
Chức danh:Công chức Địa chính - Nông nghiệp
Điện thoại:0914912061
Email:lavanminh@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Sô Y Rin
Chức danh:Công chức Địa chính – Xây Dựng
Điện thoại:0394706428
Email:soyrin@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn