image banner
TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Đào Thị Như Xoan
Chức danh:Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Điện thoại:0368774958
Email:daothinhuxoan@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Ra Lan Dách
Chức danh:Công chức Tư pháp - Hộ tịch
Điện thoại:0336332281
Email:ralandach@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn