image banner
 • VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
 • THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
 • THƯỜNG TRỰC HĐND
 • LÃNH ĐẠO UBND
 • VĂN PHÒNG -THỐNG KÊ
 • XÂY DỰNG - MÔI TRƯỜNG
 • TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
 • TƯ PHÁP - HỘ TỊCH
 • VĂN HÒA XÃ HỘI
 • VĂN HÓA THÔNG TIN
 • HỘI NÔNG DÂN
 • CÔNG AN XÃ
 • ĐOÀN THANH NIÊN
 • HỘI CỰU CHIẾN BINH
 • HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
 • MẶT TRẬN
VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn