image banner
LÃNH ĐẠO UBND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Kpá Hưng
Chức danh:Phó Chủ tịch UBND
Điện thoại:0369681796
Email:kpahung@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Sô Minh Hương
Chức danh:Chủ tịch UBND
Điện thoại:0353768326, 0912662091
Email:sominhhuong@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn