image banner
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Kpá Hờ Khiêm
Chức danh:Chủ tịch Hội LHPN
Điện thoại:0962256617
Email:kpahokhiem@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn