image banner
ĐOÀN THANH NIÊN
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
So Y Hải
Chức danh:Bí thư xã Đoàn
Điện thoại:
Email:soyhai@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn