image banner
THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Mô Chiến
Chức danh:HUV- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND.
Điện thoại:0984772743
Email:lemochien@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Sô Minh Hương
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND
Điện thoại:0353768326, 0912662091
Email:sominhhuong@phuyen.gov.vn
3anh dai dien
Kpá Hờ Tuân
Chức danh:Phó Bí thư Đảng ủy
Điện thoại:0965224419
Email:kpahotuan@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn