image banner
THƯỜNG TRỰC HĐND
STT Họ Và Tên Thông tin
1anh dai dien
Lê Mô Chiến
Chức danh:Chủ tịch HĐND.
Điện thoại:0984772743
Email:lemochien@phuyen.gov.vn
2anh dai dien
Nay Y Méo
Chức danh:Phó Chủ tịch HĐND
Điện thoại:0919286736
Email:nayymeo@phuyen.gov.vn
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn