image banner
hội nghi tập huấn, truyền thông, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS&MN trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023.
anh tin bai

Thực hiện Công văn số 145/BDT-NV ngày 25/4/2023 của Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên về việc tổ chức Hội nghị tập huấn, truyền thông, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023.

          Đến tham dự Hội nghị tập huấn, truyền thông, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023 do Ban Dân tộc tỉnh Phú Yên chủ trì.

          Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày  09/5/2023 (Sáng thứ ba).

          Địa điểm: tại Hội trường UBND xã Cà Lúi.

          1. Tập huấn và phổ biến, tuyên truyên việc triển khai tổ chức thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025; Một số
quy định mới về chính sách dân tộc.

          2. Tuyên truyền một số điều về Luật Phòng, chống ma túy; Tình hình tội
phạm ma túy trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng đồng bào DTTS&MN nói riêng;
Cách nhận diện các loại ma túy; Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tác
hại của tệ nạn ma túy để tự phòng ngừa và tham gia phòng, chống, góp phần trực
tiếp làm giảm tệ nạn ma túy trong đời sống xã hội.

          3. Cấp tỉnh: Lãnh đạo Ban Dân tộc và các phòng chuyên môn thuộc Ban.

          4. Cấp huyện: Mời Lãnh đạo Phòng Dân tộc tham gia công tác tổ chức và
tham dự Hội nghị.

          5. Cấp xã: Số lượng: 60 đại biểu do UBND xã mời, trong đó:
          - Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và một số ban, ngành xã: 05 đại biểu.
          - Đại diện cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, người có uy tín, các
hội đoàn thể và một số hộ dân ở tất cả các thôn, buôn trong xã: 55 đại biểu.

 

Tin mới
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn