image banner
ĐẢNG ỦY XÃ CÀ LÚI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 KHOÁ XIII, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CỦA ĐÁNG ỦY XÃ VỀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA HUYỆN ỦY, TỈNH ỦY, TRUNG ƯƠNG ĐÁNG KHÓA XIII
anh tin bai

Sáng thứ 2, ngày 20/11/2023 Đảng ủy xã Cà Lúi thực hiện Kế hoạch số 87-KH/ĐU, ngày 13/11/2023 của Đảng ủy về quán triệt và tuyên truyền các chương trình của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Mô Chiến - HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã; Có đồng chí K pắ Hờ Tuân - PBT. Đảng ủy xã và cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN xã các Hội đoàn thể xã, 12 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã và toàn thể cán bộ, đảng viên thăm dự 140/261 đồng chí.


Đồng chí Lê Mô Chiến - HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã


Đồng chí Lê Mô Chiến - HUV, Bí thư Đảng ủy, CT. HĐND xã Báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 8 Khóa XIII và Chương trình số 27-CTr/TU, ngày 19/05/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số số 26-NQ/TW, ngày 30/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Kpá Hờ Tuân - PBT. Đảng ủy xã 


Đồng chí Kpá Hờ Tuân - PBT. Đảng ủy xã Triển khai Chương trình số 39-CTr/TU, ngày 30/06/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng chí Nay Y Méo - PCT. HĐND xã


Đồng chí Nay Y Méo - PCT. HĐND xã quán triệt Chương trình số 26-CTr/TU, ngày 12/05/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”


Đồng chí Kpá Hưng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã


Đồng chí Kpá Hưng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã quán triệt Chương trình số 28-CTr/TU, ngày 30/06/2023 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm Quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Cán bộ và toàn thể Đảng viên tham dự Hội nghị


Trong buổi tổ chức Hội nghị quán triệt các Chương Trình của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Huyện ủy và 4 Nghị quyết của TW. Lãnh đạo Đảng ủy xã đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị quán triệt các Nghị quyết của Trung ương đảng khóa XIII phải viết bài thu hoạch để vận dụng, liên hệ thực tiễn cho bản thân. Đề Nghị Mặt trận và các hội đoàn thể tổ chức vận động, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân 7/7 thôn. Đồng thời, Bí thư Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ phải phối hợp tốt với Chi ủy chi bộ tổ chức quán triệt toàn thể đảng viên tại chi bộ mình những đồng chi đảng viên không tham gia trong buổi quán triệt này.


Tin mới
Video sự kiện
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Cà Lúi
Địa chỉ: Thôn Ma Đĩa, Xã Cà Lúi, Huyện Sơn Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0963804018
Fax: 
Email: phamtanthuat@phuyen.gov.vn
Website: https://calui.sonhoa.phuyen.gov.vn